HISTORY

Holland Haag is van oudsher een familiebedrijf. Tot 2019 was de 4e generatie Visser/Bruijn actief binnen het bedrijf. Ontdek hier de geschiedenis van Holland Haag.

1920

Op 1 augustus 1920 richt F.J. Visser, samen met zijn zonen, een groothandel in woningtextiel op onder de naam Handelsvereeniging “Holland” te ‘s-Gravenhage.  Die datum geldt als de oprichtingsdatum van Holland Haag. 

De onderneming is dan gevestigd aan de Raamstraat 47, in Den Haag, het voormalige woonhuis van Simon Stevin. Het doel is het drijven van handel in meubelen, meubelstoffen, gordijnen, bekleding, alles ‘in den ruimsten zin genomen’.

1924

De firma wordt omgezet in een N.V., onder de naam N.V. Handelsvereeniging “Holland” te ’s-Gravenhage.

1925

In 1925 vindt de opening plaats van het pand Lutherse Burgwal 10a te Den Haag.

1933

In 1933 werd een filiaal geopend te Amsterdam, aan de Nieuwezijds Voorburgwal 150/ Spuistraat 105. De naam handelsvereeniging “Holland” mocht echter niet gebruikt worden in Amsterdam omdat daar al een onderneming bestond met die naam. Daarom werd de naam veranderd in “Holland Haag”. Het hoofdkantoor van “Holland” stond immers in Den Haag.

1950

Op 1 oktober 1950 neemt Holland Haag de groothandel Luyting, aan de Laat 27 te Alkmaar, over. De directie van Luyting wordt gevoerd door de heren F.J. (Frits) Bruijn en J.A. (Hans) Bruijn. 

1954

Opening filiaal in Arnhem, aan het Stationsplein 25.

1955

Opening filiaal te Groningen, aan de Turfsingel.

1957

J.A. (Hans) Bruijn treedt toe tot de directie van Holland Haag N.V., als opvolger van zijn oom J.M. (Johan) Visser.

1975

Opening van de centrale vestiging te Gouda, aan de Kampenringweg 44 (Goudse Poort). Het omvat een distributiecentrum van 10.000 m² en 1.800 m² kantoor. Alle filialen worden gesloten en Holland Haag centraliseert in Gouda.

1984

G.P. (Bob) Bruijn komt in het bedrijf. Hij is de 4e generatie Visser/Bruijn.

1991

De directie wordt gevoerd door J.A. (Hans) Bruijn, G.P. (Bob) Bruijn en L.A. (Leen) den Heijer.

2005

De veranderde woningtextielmarkt stelt de directie voor een belangrijke keuze. Waar het bedrijf decennialang succesvol opereerde in de verkoop van vele soorten woningtextiel, is het tijd geworden om te kiezen. Holland Haag neemt een belangrijk strategisch besluit: zij stopt met de verkoop van vloerbedekking en gaat verder als gespecialiseerde groothandel in gordijnstoffen. 

er.

2012

Mw. A.P. (Agaath) den Heijer volgt de heer Bruijn op als algemeen directeur van de onderneming. Haar vader, L.A. (Leen) den Heijer, neemt afscheid van Holland Haag, na 50 jaren actief te zijn geweest voor het bedrijf.

2014

De heer R. (Rob) Appel treedt toe tot de directie van Holland Haag, als adjunct directeur.

2018

Op maandag 2 januari is Holland Haag geopend in Waddinxveen. Het gebouw is modern en uitgerust met een compleet nieuwe inventaris, automatisering en machines. De productiecapaciteit is daardoor verdrievoudigd. 

2019

Holland Haag B.V. is na een Management Buy Out (MBO) in handen gekomen van Agaath den Heijer en Rob Appel. Op 29 mei 2019 hebben zij samen 100% van de aandelen overgenomen van Bob Bruijn. Agaath den Heijer is sinds 1996 werkzaam bij de onderneming en Rob Appel sinds 2011. Samen met Bob Bruijn voeren zij sinds 2012 de directie over het bedrijf, waarin Agaath de functie van algemeen directeur vervult en Rob die van commercieel directeur.